A Fekete Öves program beiskolázási feltétele a Zöld Öves fokozattal való rendelkezés, és ennek igazolása.

A képzés célja:

A program célja a Six Sigma green belt képzésen megszerzett ismeretek elmélyítése. A green belt képzésben számos módszertan és technika ismerete fontos, ugyanakkor nem feltétel az ezek mögötti komplex matematikai-statisztikai törvények mélyreható tudása. Ezen a tanfolyamon a résztvevők nagyon alapos háttérismereteket kapnak, hogy bármilyen technológiai vagy folyamatbeli probléma esetén önállóan legyenek képesek meghatározni az adott probléma elemzéséhez leginkább alkalmas módszertant – akár több, egymást kiegészítő technikát, vagy eszközt is – majd az eredményeket helyesen értelmezve gyorsan tudjanak dönteni a beavatkozás szükséges módjáról és mértékéről.

Rövid leírás:

A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. Tehát a cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.

A hat szigma módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.

A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A Fekete Öves fokozat tulajdonlására való jogosultság feltétele kettős:

A Fekete Öves fokozat tanúsítja, hogy jogosultja alkalmas a fejlesztési igények és feladatok áttekintő értékelésére, azoknak a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével történő priorizálására, a kiválasztott projektfeladatok elvégzéséhez a megfelelő módszerek kiválasztására, és a projekt üzleti eredményt hozó elvégzésére.

Tematika:

A Fekete öves program, a Zöld öves képzési programhoz hasonlóan, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett és munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.

A tantermi foglalkozások időtartama 8 oktatási nap, 4*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 2–2,5 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 3–3,5 hónap. A képzés 9. napja vizsganap.

A tantermi foglalkozás során a résztvevők a six szigma munkavégzés egyes szakaszaihoz a Zöld öves programon elsajátítottakon túl – a projektfüggő választás lehetősége érdekében – többféle módszert ismernek meg, gyakorolnak. A tantermi gyakorlatok hangsúlyos részét képezi

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

  1. előadás jellegű rész a projekt során elvégzendő feladatokról és módszerekről,
  2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás,
  3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók,
  4. az adott feladat folytatására vonatkozó tréneri javaslat,
  5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái.

Projektmunka:

A képzési program résztvevői a „vezetés részeként” közreműködnek 3 kiválasztott, saját munkahelyi téma üzleti szempontból indokolt fejlesztésének értékelésében, és összehasonlító vizsgálat alapján javaslatot tesznek a témák rangsorolására, ezen belül az adott képzés keretében megoldandó feladatra, annak jóváhagyására. A továbbiakban a résztvevő, az előbbiek alapján a munkahelye által jóváhagyott témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, melyre a tantermi foglalkozások keretében, illetve a tantermi foglalkozások közötti időszakban és az utolsó tantermi foglalkozást követően kerül sor munkahelyi munkával.

A kidolgozandó projekt során a Zöld övnél hangsúlyos racionalizáló jellegű beavatkozások mellett nagyobb hangsúlyt kap a folyamatfejlesztési javaslatok kialakítása és bevezetése, az eredményesség számszerű megítélése és a költségek kiszámítása.

A projekt metodikai szakaszai:

A téma kiválasztásának szempontjai:

A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 3 témajavaslatot az első képzési napra.

A munkahelyi munka elvégezhetősége érdekében a 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

A munkahelyi munka összetevői:

  1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával
  2. az elvégzett feladat és eredményének dokumentálása prezentációra alkalmas formában
  3. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

Képzési blokkok:

0. blokk: Bevezetés

1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

2. blokk: Six szigma projekt megtervezése a kiválasztott témára (Project planning), jelen helyzet adatainak mérése, feldolgozása, kiegészítése (Measure)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

Munkahelyi feladatok:

3. blokk: Adatok statisztikai feldolgozása, elemzése (Analyze)

A résztvevők prezentációi:
Az 1. és 2. blokk eredményeinek, a vizsgált folyamat meglévő és a mért adatai adatrendezésének, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További ismeretek:

4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

A résztvevők prezentációi:
A projektterv és a 3. blokk eredményeinek, az elemzések alapján tett megállapításoknak egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További ismeretek:

Munkahelyi feladatok:

5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

Munkahelyi feladatok:

Záró konzultáció

Képzés hossza: 8 + 1 nap
Vizsga: Írásbeli + Six Sigma Black Belt projekt szóbeli prezentálása
Képzéssel megszerezhető dokumentum: Six Sigma Fekete Öves tanúsítvány

Előadók:

Baross Szabolcs – okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása
E. János – minőségszabályozási szakmérnök

Referenciák

“Kellemes környezetben, jól felkészült, kitűnő végzettségű és tapasztalattal rendelkező Six Sigma Fekete öves képzés, nem a megszokott vállalati, irodai környezetben. Mindenkinek csak ajánlani tudom!” Vatai Lili (Vodafone Magyarország)

“Logikus, gyakorlatias, valódi hasznos tudás, szakértő oktatókkal.” Papp Zoltán (Unisys Magyarország Kft.)

“Magasszintű tudás az oktatók részéről, párosulva abszolút tanulóbarát megközelítéssel. A tanfolyam tematikája logikus felépítésű, követhető, könnyen adaptálható a mindennapi gyakorlatban.” Csongrádi Éva (Unisys Magyarország Kft.)

Jelentkezés

A képzés időtartama: 2021.10.18-19., 11.08-09., 11.29-30., 12.16-17., 2022.02.11. - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2021.10.18.

Ára: 357.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 453.390 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!


TÜV vizsga időpontja: 2022.02.11.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

    A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.