Minőségügyi és Autóipari képzések

KépzésmájjúnjúlaugszeptoktnovdecHosszalapár/fő +áfakorai ár/fő +áfa2. főjelentkezés
Minőségirányítási vezető auditorok átképzése3.       
1
nap
39.000 Ft37.050 Ft
ápr. 12-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
IRCA vizsga és tanúsítvány "Minőségirányítási vezető auditorok átképzése" tanfolyamhoz3.       
1
nap
40.000 Ft40.000 Ft
máj. 03-ig
további
0 % kedv.
jelentkezés
Minőségirányítási belső / vállalati auditor (QVA) képzés30.       
2
nap
69.000 Ft65.550 Ft
máj. 09-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
4 napos Integrált Belső Auditor (KIR+MIR+MEBIR) képzés30.      
4
nap
137.000 Ft130.150 Ft
máj. 09-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Integrált Belső Auditor (KIR+MIR+MEBIR) + Vizsgáló és Kalibráló Laboratóriumi Belső Auditor képzés30.      
5
nap
177.000 Ft168.150 Ft
máj. 09-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
KIR - Környezetirányítási belső auditor képzés31.      
2
nap
77.000 Ft73.150 Ft
máj. 09-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
OHSAS / MEBIR belső auditor képzés31.      
2
nap
69.000 Ft65.550 Ft
máj. 09-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Vizsgáló és kalibráló laboratóriumi belső auditor képzés31.      
2
nap
97.000 Ft92.150 Ft
máj. 10-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Vizsgáló és kalibráló laboratóriumi belső auditor képzés    27.   
2
nap
97.000 Ft92.150 Ft
szept. 06-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
IRCA Vezető Auditor / Lead Auditor     3.  
5
nap
217.000 Ft206.150 Ft
szept. 12-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Minőségirányítási belső / vállalati auditor (QVA) képzés     17.  
2
nap
69.000 Ft65.550 Ft
szept. 26-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
4 napos Integrált Belső Auditor (KIR+MIR+MEBIR) képzés     17.  
4
nap
137.000 Ft130.150 Ft
szept. 26-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Integrált Belső Auditor (KIR+MIR+MEBIR) + Vizsgáló és Kalibráló Laboratóriumi Belső Auditor képzés     17.  
5
nap
177.000 Ft168.150 Ft
szept. 26-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
KIR - Környezetirányítási belső auditor képzés     18.  
2
nap
77.000 Ft73.150 Ft
szept. 26-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
OHSAS / MEBIR belső auditor képzés     18.  
2
nap
69.000 Ft65.550 Ft
szept. 27-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Vizsgáló és kalibráló laboratóriumi belső auditor képzés     18.  
2
nap
97.000 Ft92.150 Ft
szept. 27-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
Hibamód és hibahatás elemzés képzés (FMEA)     24.  
2
nap
97.000 Ft92.150 Ft
okt. 03-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés
8D problémamegoldó technikák tréning     26.  
1
nap
59.000 Ft56.050 Ft
okt. 05-ig
további
5 % kedv.
jelentkezés

Integrált Belső Auditor képzés (MIR+KIR+MEBIR)

Végzőseink összehangolt információkat kapnak a környezetvédelem, a munkavédelem, és a minőségirányítási auditok koordinálásáról, a megszerzett végzettséggel integrált belső-auditokat vezényelhetnek le.

IRCA Minőségirányítási Vezető Auditor képzés

A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevők megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek munkahelyük minőségügyi rendszerének auditálásához szükségesek. Tartalmazza azokat az alapvető ismereteket, amelyekkel képessé válnak belső, külső auditálási program készítésére, és az auditálási eljárás (megújítási, felülvizsgálat audit) lefolytatására az ISO 9001-es rendszerszabvány követelményeinek megfelelően.

Minőségirányítási vezető auditorok átképzése (IRCA)

1 napos szemináriumunkat azon Minőségirányítási Auditoroknak szánjuk, akik még az előző ISO 9001-es szabvány követelményei alapján tették le auditori vizsgájukat. Számukra ez a nap elegendő tudást fog adni, hogy az új 2015-as szabványt struktúráját megismerjék, a változásokat saját rendszerükbe integrálni tudják.

KIR - Környezetirányítási vezető auditor képzés (IEMA/EMS)

A képzésen részvevők megszerzik a szükséges kompetenciákat környezetirányítási belső és/vagy külső auditok lebonyolítására, a dokumentációs rendszer átvizsgálására, a környezetközpontú kultúra terjesztésére, team-munka vezetésére, valamint kommunikációs problémák kezelésére.

ISO 50001:2012 Energiairányítási Rendszer belső auditor képzés

Az ISO 50001:2012-es szabvány szerint kialakított Energia irányítási rendszer működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei, a vállalati auditorok a belső auditok keretében végzik az irányítási rendszer megbízott vezetőjével. Az Energia irányítási rendszer működésének független ellenőrzése során feltárt eltérések, e hiányosságok megszüntetése a rendszer hatékony működésének és továbbfejlesztésének alapját képezik és költség csökkentéshez vezet.

MIR - Minőségirányítási belső auditor képzés

Az ISO 9001:2015-ös szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei, a vállalati auditorok a belső auditok keretében végzik a minőségirányítási megbízott irányításával. A minőségirányítási rendszer működésének független ellenőrzése, a beszállítók minőségirányítási felülvizsgálatának elvégzése során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése a rendszer hatékony működésének és továbbfejlesztésének alapját képezik.

KIR - Környezetirányítási belső auditor képzés

A képzésen részvevők háttérismereteket szereznek a környezetközpontú irányítás alapelveiről, a szabványról, a vevői megelégedettség elérésének lehetőségeiről, szükségességéről. Konkrét ismereteket szerznek az ISO 14001-es szabvány elemeiről, követelményeiről, a bevezetés menetéről, a dokumentációs rendszer felépítéséről.

OHSAS / MEBIR belső auditor képzés

A tanfolyam célja olyan belső auditorok képzése, akik munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás leírásáért felelős ISO (ISO 19011:2002) és BS OHSAS (18001: 2007) szabványok működtetéséért lesznek felelősek. Ők tudják ezen szabványok szerinti belső auditokat elvégezni.

Vizsgáló és Kalibráló Laboratóriumi belső auditor képzés

Azon tanúsított cégek, ahol laboratórium van ill. mérést végeznek általában külsős, neves cég szakosított auditorát kérik fel egy belső audit elvégzésére. E cégek a jövőben megspórolhatják ezeket a kiadásokat, hiszen a résztvevők a tanfolyam elvégzését követően képesek lesznek saját laborjaik belső auditjának lefolytatására.

Integrált Belső Auditor (MIR+KIR+MEBIR) + Vizsgáló és kalibráló laboratóriumi belső auditor képzés

Célunk, hogy a vizsgázók összehangolt információkkal rendelkezzenek a környezetvédelem, a munkavédelem, és a minőségirányítási auditok végrehajtásáról, a laboratóriumok minőségirányítási rendszeréről és annak akkreditálási eljárásának folyamatáról, valamint a tanfolyamon sikerrel résztvevők ún. integrált formában hajthassanak végre belső auditokat. Ennek megfelelően végzőseink a minőségügyi, munkavédelmi és a környezetvédelmi szabványpontok szerint végezhetnek belső auditokat a jövőben. Képzési ajánlatunk ezért tartalmazza mindhárom szabványrendszer szerinti audit bemutatását: szabványelemek, auditfelkészülés, ellenőrző listák, stb.; valamint a különböző auditálási technikákat.

8D problémamegoldó technikák tréning

A résztvevők a tanfolyam elvégzésével legyenek képesek valamilyen hibás termék előfordulásakor azonnali elhárító intézkedés megtételére, különféle problémamegoldó módszerek alkalmazására, amellyel a probléma újra előfordulását meg tudják akadályozni.

Kulcs teljesítmény mutatók (KPI = Key Performance Indicator) kialakítása és hatásosságuk mérése

A képzés azt mutatja be, hogyan lehet kulcs teljesítmény mutatókat felállítani, amelyekkel valóban a szervezet olyan jellemzőit mérjük, amelyeknek valódi hatása van a szervezet sikerére, üzleti eredményére.

Logisztikai folyamatok kialakítása, fejlesztése, üzemeltetése autóipari beszállítók körében

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek mindennapos tevékenységük során a logisztikai folyamatok kialakítását, fejlesztését és üzemeltetését az autóipar elvárásainak megfelelően biztosítani.

Hibamód és hibahatás elemzés képzés (FMEA)

Az FMEA (Failure Mode and Effect Analysis = Hibamód és hatás elemzés) nem más, mint egy szabályozott kockázatelemző technika, melyet elsősorban az autóiparban alkalmaznak, de szinte bármelyik termelő és szolgáltató folyamatra, termékre vagy egyéb kockázatkezelési területre alkalmazható.

ISO/TS 16949 - Autóipari minőségtechnikák

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ISO/TS 16949 szabvány követelményeinek megfelelő irányítási rendszer működtetésének, felülvizsgálatának és fejlesztésének módszereit, valamint képessé váljanak egy rendszer belső auditjának megtervezésére, előkészítésére, lefolytatására és dokumentálására.

ISO/TS 16949:2009 szabványismeretek (ISO/TS 16949:2009 belső auditor)

A képzés célja, hogy a résztvevők a megszerzett ismeretanyag birtokában könnyen eligazodjanak a vállalatnál alkalmazott vagy bevezetés előtt álló autóipari minőségirányítási rendszer működtetésében.

Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)

Tanfolyamunkat ajánljuk azon autóipari beszállító vállalatoknál dolgozó szakembereknek, akik a vállalatnál a folyamatok irányításával, azok értékelésével, fejlesztésével vannak megbízva: Operátorok, művezetők, mérnökök, és minőség- és termelésirányítási szakemberek.