Rövid leírás:

A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma-módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. A cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.

A hat szigma-módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.

A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

Kinek ajánljuk?

Ezt a képzést fekete öves előadó vezeti annak érdekében, hogy a végzős, zöld öves képzettségű munkatársak aktív tevékenységével a cég adatelemzéseken alapuló folyamatos fejlesztésekkel a piaci versenynek megfeleljen. Elengedhetetlenül szükséges a jelen gazdasági helyzetben a vállalat még hatékonyabb működése érdekében a középvezetők és műszakvezetők továbbképzése. Ezen célokhoz szorosan kapcsolódik a 6 sigma fejlesztési módszer megismerése, amely átfogó módon képes a szervezet minden egyes folyamatát hatékonyabbá tenni.

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A Zöld Öves fokozat tulajdonlására való jogosultság feltétele kettős:

A Zöld öves fokozat tanúsítja, hogy jogosultja alkalmas az általa javasolt és vezetője által jóváhagyott témában, a six szigma alapvető módszereinek alkalmazásával, adott projekt igazolt eredményt hozó elvégzésére.

Miben más a Mi tanfolyamunk?

Órára lebontva az egyik legolcsóbb:
Ha a vizsgaprezentációs nap – ahol a végzősök a saját zöld öves projektjüket mutatják be és védik meg a vizsgabizottságunk előtt – óráit a kurzus óráihoz adjuk, közel 70 óra jön ki, melyet a kedvezményes (időben leadott jelentkezés esetén adott) tanfolyamdíjjal elosztva, óránként 3350.-Ft–ot kapunk. Ez összehasonlítva a konkurencia díjaival lényegesen alacsonyabb.

A legtöbb referencia:
Referenciáink egyöntetűen igazolják, hogy jó úton haladunk. A nálunk végzett hallgatók véleményei alátámasztják metódusunk sikerét.

A gyakorlatokon van a hangsúly:
A résztvevők a tanult elméletet az oktatók segítségével, statisztikai számításokat segítő szoftver használatának alapszintű elsajátításával, egy saját projekt összeállításával, rögtön a gyakorlatba ültetik át.

Azonnal “pénzre váltható” végeredmény = megtérülő képzés
Az elkészített projektek alkalmasak arra, hogy a cégnél történő bevezetésük forintban kifejezhető eredményeket hozzanak.

Tematika:

A Zöld öves képzési program két részből, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett, és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.

A tantermi foglalkozások időtartama 6 oktatási nap, 3*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 1,5–2 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 2,5-3 hónap. A képzés 7. napja vizsganap.

A tantermi foglalkozás során a résztvevők megismerik a six szigma munkavégzés szakaszait, és az egyes szakaszokban alkalmazandó alapvető módszereket

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

  1. előadás jellegű rész az elvégzendő feladatokról és módszerekről
  2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás
  3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók
  4. az elvégzett munka folyatására vonatkozó tréneri javaslat
  5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái

Projektmunka:

A képzés során valamennyi részvevő a program első napján kiválasztott, saját munkahelyi témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, mely lépéseket megkezd a tantermi foglalkozás keretében, és folytat a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve befejez az utolsó tantermi foglalkozást követően munkahelyi munkával. A kidolgozandó projekt a kiválasztott folyamat aktuális minőségi fejlesztésére irányul, a tanult módszerek csoportmunkában, a csoport vezetésével történő alkalmazásával.

A projekt metodikai szakaszai:

A projekt metodikai helyességét a trénerek konzultatív segítsége, hasznosságát a megfelelő téma kiválasztása biztosítja.

A téma kiválasztásának szempontjai:

A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 2 témajavaslatot az első képzési napra.

A 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást, elegendő időt hagyva ezzel a munkahelyi munka elvégezéséhez. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

A munkahelyi munka összetevői:

  1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, dokumentálása prezentációra alkalmas formában
  2. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

Képzési blokkok:

0. blokk: Bevezetés

1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

2. blokk: Folyamatjellemzők mérése (Measure)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

Munkahelyi feladatok:

3. blokk: Folyamat elemzése (Analyze)

Az 1. és 2. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

Elemzési fázis:

4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek, feladatok:

További módszerek áttekintése:

Munkahelyi feladatok:

5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

Az 3. és 4. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

További módszerek áttekintése:

Munkahelyi feladatok:

Képzés hossza: 6 + 1 nap
Vizsga: Írásbeli + Six Sigma Green Belt projekt szóbeli prezentálása
Képzéssel megszerezhető dokumentum: Six Sigma Zöld Öves tanúsítvány

Előadók:

Baross Szabolcs – okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása
E. János – minőségszabályozási szakmérnök

 

Referenciák

“Érdekes és szórakoztató, a gyakorlatban is jól alkalmazható tudást sajátítottam el.” Paczona Zsolt (MOL Nyrt.)

“A tanfolyam nagyon hasznos módszertant adott egy folyamatjavító Six Sigma projekt véglegesítéséhez. Profi oktatók, rugalmas hozzáállás. Nagyon tetszett!” Busch Andrea

“A szolgáltató szektorban is könnyen felhasználható tudásanyagot és ismereteket kaptam. Köszönöm!” Endreffy Dóra (ICON plc.)

“Nagyon hasznos és érdekes volt számomra a Six Sigma tanfolyam. Várom a folytatást.” Balog Pál (SMK Hungary Kft.)

“Köszönöm az Euzert Kft. egyedülálló rugalmasságát és kiváló szolgáltatását, amellyel kiemelkedik a felnőttképzők mezőnyéből.” Prjevara Viktor (SMK Hungary Kft.)

“Strukturált, jól szervezett, profi előadókkal, teljes mértékben elsajátítható és használható tudást kaptam.” Takács Péter (Robert Bosch GmbH.)

“Jó körülmények között, profi szervezés mellett zajlott az oktatás, amiben pozitívan csalódtam.” Virányi András (BPW Hungária Kft.)

“Nagyon érdekes és színvonalas képzés, amelyen a „szokásos” elméleti blokkokon túl, viszonylag nagy számú és nagyon komoly gyakorlati részek segítik a Six Sigma – mint költségcsökkentő módszertan és filozófia – szellemiségének megismerését és elsajátítását. Ajánlanám mindazoknak, akik az alapos elméleti tudáson túl, értékes gyakorlati tudás megszerzésére is törekednek.” Deák István (Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.)

“Ajánlom ezt a képzést minden olyan IT vezetőnek, szakembernek, akik szeretnék egy kicsit más szemmel átnézni és javítani az általuk nyújtott IT szolgáltatások mögött “működő” folyamatokat.” Rapali Zsolt (Verizon Hungary Kft.)

“Nagyon hasznos volt a képzés, és már tudjuk alkalmazni a tanultakat a cég javára.” Andrusik Gábor (Verizon Hungary Kft.)

Jelentkezés

A képzés időtartama: 2021.09.16-17., 09.29-30., 10.07-08., 12.03 - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2021.09.16.

Ára: 257.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 326.390 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!

A csoport BETELT!
Kérjük, további időpontok felől érdeklődjön telefonon vagy e-mailben kollégáinknál!


TÜV vizsga időpontja: 2021.12.03.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

A képzés időtartama: 2021.10.26-27., 11.15-16., 12.06-07., 2022.01.28. - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2021.10.26.

Ára: 257.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 326.390 Ft)

Kedvezményes ár: 2021.09.26.-ig: 244.150 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 310.071 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!


TÜV vizsga időpontja: 2022.01.28.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

A képzés időtartama: 2022.02.16-17., 02.23-24., 03.17-18., 05.06. - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2022.02.16.

Ára: 257.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 326.390 Ft)

Kedvezményes ár: 2022.01.17.-ig: 244.150 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 310.071 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!


TÜV vizsga időpontja: 2022.05.06.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

A képzés időtartama: 2022.06.16-17., 06.30-07.01., 07.18-19., 09.09. - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2022.06.16.

Ára: 257.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 326.390 Ft)

Kedvezményes ár: 2022.05.17.-ig: 244.150 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 310.071 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!


TÜV vizsga időpontja: 2022.09.09.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

A képzés időtartama: 2022.09.15-16., 09.29-30., 11.03-04., 12.16. - ONLINE!

A képzés kezdőnapja: 2022.09.15.

Ára: 257.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 326.390 Ft)

Kedvezményes ár: 2022.08.16.-ig: 244.150 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 310.071 Ft)

2. főre +5% kedvezmény a teljes árból

3. főre +10% kedvezmény a teljes árból

4. főre +13% kedvezmény a teljes árból

Négy fő fölött kérje egyéni ajánlatunkat!


TÜV vizsga időpontja: 2022.12.16.
TÜV vizsga díja: 35.000 Ft/fő + ÁFA (bruttó: 44.450 Ft)

    A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.