Képzési program

1. Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak
A képzésben résztvevő megismeri az alapfogalmakat.

2. Általános ismeretek a pályázati rendszerről
A képzésben résztvevő megismeri az EU-s fejlesztési irányokat, a Széchenyi 2020 főbb céljait, az aktuális pályázati lehetőségeket, formákat és az aktuális fejlesztési prioritásokat.

3. A pályázatkészítés menete, általános módszertana
A képzésben résztvevő általános ismereteket szerez a pályázati eljárás menetéről, valamint megismeri a pályázat céljainak meghatározását és a pályázati információk megszerzésének lehetőségeit és módját. Átfogó képet kap a pályázatokhoz szükséges dokumentumokról.

4. Általános projekttervezési ismeretek
A képzésben résztvevő megismeri a projektmunka szerepét a pályázatoknál; elsajátítja a projekttervezés lépéseit, a pályázati checklista készítésének módját a szükséges dokumentumokról. Elméletben elsajátítja a projekt időtervezésének és a résztvevők kiválasztásának módját, a projekt megvalósulásának ellenőrzési feladatait.

5. A pályázati anyag tartalmi adatainak meghatározása
A képzésben résztvevő megismeri az okfa és az ebből levezetendő célfa kialakításának módját; az érintettek meghatározásának módját; az LKM elkészítésének és az akcióprogramok tervezésének módját. Megismeri az időtervezést (hálótervezés, GANTT-diagram tervezés) és módszereit.

6. Pályázat felügyeletével kapcsolatos általános ismeretek
A képzésben résztvevő megismeri egy pályázat életciklusát, valamint az ez alatt fellépő felügyeleti, ellenőrzési és nyomon követési módszereket.

7. Üzleti terv készítés alapjai
A képzésben résztvevő megismeri az üzleti terv felépítését, tartalmi követelményeit, a marketingterv céljait, főbb elemeit, a kockázatkezelés alapjait (SWOT).

8. Általános pénzügyi ismeretek
A képzésben résztvevő megismeri a legfontosabb pénzügyi alapfogalmakat, a finanszírozási formákat és módokat, és a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi tervezés alaplépéseit.

9. Mintapályázat összeállítása
A képzésben résztvevő a tanult kompetenciákat, azok megismerése után, egy valós pályázati kiírás alapján, egy saját képzeletbeli projektbe építi be, mely segíti ezen kompetenciák gyakorlatba történő átültetését.

Jelentkezés