Rövid leírás:

A folyamatok hatékony működtetése többes feladatot jelent: a folyamatok szabályozottá tételét, a szabályozásnak megfelelő üzemszerű működtetését és folyamatos fejlesztését. A folyamatok bonyolultabbá válásával a vállalatok egyre nagyobb hányadánál igényként jelent meg önálló munkakörök kialakítása a folyamat szabályozására és a folyamatos fejlesztési feladatok végzésére. Így jöttek létre a „Folyamatgazdai rendszerek”, idegen elnevezéssel a vállalatok Standard Operating Procedure (SOP) területei. A SOP terület feladatainak módszertani készlete a Lean és a Six szigma módszerek köréből áll össze. Jelen képzési program a hazai vállalatok folyamat szervezettségi szintjének figyelembevételével készült, a szabályozottság vizsgálatára, az idő- és költségveszteségek mérséklésére, a hiba- és okfeltárásra, megoldási lehetőségek értékelésére ad módszereket.

A képzés célja:

A folyamatszabályozással és a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos módszerek átvétele előadás és feladatvégzés keretében, a tanfolyam keretein belüli konzultációs lehetőség biztosításával a hallgatók által hozott feladatokhoz, és az ezekhez kapcsolódó, több mint 50 év vezetői-szervezői tapasztalataiból esetek, példák bemutatásával, valamint szakirodalom ajánlásával a tematikán túli módszerekről és alkalmazásokról.

A képzéssel támogatandó feladatok:

Tematika

A Lean folyamatfejlesztés képzési program tantermi foglalkozásokból és ajánlott – opcionális – „házi feladatokból” áll. A „házi feladatok” egyrészt a hallgatók által hozott feladatokból a tantermi foglalkozások során megkezdett, és munkahelyi munkával folytatott feladatmegoldások, másrészt a következő tantermi feladatmegoldásokhoz előkészített vállalati esetpéldák.

A tantermi foglalkozások időtartama 3 oktatási nap, 3×1 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 3-4 hét alatt.

A foglalkozások és a „házi feladatok” témakörei azokból a folyamatfejlesztői feladatokból tevődnek össze, amelyeknél a legtöbb kiforratlan, vagy hibás megoldással, esetenként rossz gyakorlat átvételével lehet találkozni, ilyenek

Témafeldolgozás szerkezete:

  1. Foglalkozásvezetői előadás
  2. Oktatói – hallgatói példák megbeszélése
  3. Módszeralkalmazás kiscsoportban (3-5 fő), választott témára
  4. Feladatmegoldás ismertetése, egymástól tanulás
  5. Értékelés, konzultáció

Egyéni témafelvetések:

A tantermi foglalkozások bevezető előadásainak tematikája kötött, a „házi feladat” témaválasztása és a konzultációs rész lehetőséget ad az egyéni témafelvetésekre. A „házi feladatok” kiadása az első és a második oktatási nap végén történik. Ismertetése és értékelése a következő oktatási nap elején. A példa megbeszélések és a „házi feladatok” hasznosságát elősegíti, ha a hallgatók a tematika szerinti témakörökben javaslatot hoznak a feladatok témakörére.

A tanfolyam hatékonysága érdekében a képzési csoport létszámát 12 főben maximáljuk.

 

Képzési blokkok:

1. Szabályozás vizsgálat, hibafeltárás, megoldási feladatok meghatározása, mért adatok alapján történő felügyelet

2. Leggyakoribb folyamatszervezési időszervezési hibák lehetséges előfordulásainak vizsgálata

3. Többösszetevős hibák okainak feltárása, Gyökérokkeresés

4. Elemi javaslatok kezelési technikái

5. Priorizálás

A képzés írásbeli vizsgával zárul.

Előadó:

Baross Szabolcs – okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása

Jelentkezés