Rövid leírás

A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.

Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.

Legsürgősebb feladatok:

A szervezeteknek az első fázisban szükséges feladatai a következők:

Kire vonakozik az információbiztonsági törvény?

Tematika:

Az 50-es törvény

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések
2. A törvény hatálya

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

3. Alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények
4. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása
5. Az elektronikus információs rendszerrel rendelkező szervezetek biztonsági szintje
6. A szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségei

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BIZTONSÁGI FELÜGYELETE

7. Az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyelete
8. Információbiztonsági felügyelő
9. Sérülékenységvizsgálat, biztonsági esemény vizsgálata
10. A kormányzati eseménykezelő központ
11. A kormányzati koordináció biztosítása
12. Adatvédelmi rendelkezések, Elektronikus kapcsolattartás

OKTATÁS-KÉPZÉS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Felhatalmazó rendelkezések
14. Hatálybalépés

Végrehajtási rendelet

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása

1. Általános irányelvek
2. Biztonsági osztályok

Az elektronikus információs rendszereket működtető szervezetek biztonsági szintbe sorolása

1. Általános irányelvek
2. A biztonsági szintek

Adminisztratív védelmi intézkedések
Logikai védelmi intézkedések
Az adminisztratív, fizikai és logikai követelmények

1. Eltérések
2. Helyettesítő biztonsági intézkedések
3. Védelmi intézkedés katalógus
3.1 Fizikai védelmi intézkedések
3.2 Adminisztratív védelmi intézkedések
3.3 Logikai védelmi intézkedések

Jelentkezés