Képzési program

1. Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések
A képzésben résztvevő megismeri az alapdefiníciókat.

2. Projekt előkészítés, tervezés, minőségmenedzsment
A képzésben résztvevő megismeri a projektindítás általános feltételeit és folyamatát, tevékenységeit, a projektmenedzsment keretrendszerét és előkészítésének feladatait: ezáltal átlátja a projektfolyamatokat és a projekt életciklusát.

3. A tervezés folyamata és módszerei
A képzésben résztvevő elsajátítja a projekttervezést, a projektjellemzőkhöz igazított időtervezési módszereket tanul meg.

4. Projektszervezettel és a projektvezetővel kapcsolatos ismeretek
A képzésben résztvevő megismeri a projektmenedzserek kiválasztásának kritériumrendszerét és folyamatát, elsajátítja a szükséges projektmenedzseri kompetenciák meghatározásának módját. Elsajátítja a csapatépítés módját. Alapszinten megismeri a munkamegbeszélések tervezésének és irányításának módját, hogyan kell a feladatokat kiosztani, delegálni, hogyan kell a feladatok megvalósítását ellenőrizni, megismeri egy projekt lehetséges motivációs és teljesítményösztönzési eszközeit.

5. Projekt dokumentációk
A képzésben résztvevő megismeri az ütemezés és a projektfolyamatok általános eljárásait, az ezekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítésének módjait, a szerződés elkészítésesnek alapvető szempontjait.

6. Projekt probléma, kockázat- és változásmenedzsment
A képzésben résztvevő elsajátítja a projekt során fellépő konfliktusok és krízisek kezelésének módját; a probléma meghatározásának, nyilvántartásának és kezelésének eszközeit. Általános kockázatmenedzsmenti ismereteket szerez.

7. Projektzárás és -értékelés
A képzésben résztvevő megismeri a projektértékelési szempontokat, projekteredmények kimutatásának alapmódszereit; a projektzáró értekezlet megtartásának és a zárójelentés készítésének általánosan elfogadott metódusát.

8. Saját mintaprojekt készítése
A képzésben résztvevő a tanult kompetenciákat, azok megismerése után, egy saját képzeletbeli projektbe építi be, mely segíti ezen kompetenciák gyakorlatba történő átültetését.

Jelentkezés