Képzési program

1. A hat szigma módszer alapjai, fogalmak
A képzésben résztvevő megismeri a hat szigma-módszer alapjait, a kapcsolódó alapfogalmakat, az adatfeldolgozás módszereit és hatékonyságát a vállalatirányításban; a hat szigma lépéseit: meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat.

2. Mérési módszerek
A képzésben résztvevő megismeri a mérési módszereket, az alap statisztikai módszereket és a mérőrendszer-elemzés módszertanát.

3. Folyamatképesség módszere
A képzésben résztvevő elsajátítja a folyamatképesség módszerét, a nemparaméteres elemzés módszerét, a folyamattérkép készítésének és használatának módját; a C&E Diagram és a C&E matrix készítését; a Hiba- Mód- és Hatáselemzés módszertanát.

4. Elemzési lehetőségek
A képzésben résztvevő megismeri a különböző elemzési lehetőségeket és módszereket: kvalitatív elemzés módszerét; hipotézisvizsgálatot, szórásvizsgálat módszerét, ANOVA elemzés módszerét, korreláció- és regresszióelemzés módszerét (Correlation & Regression Analyse), nemparaméteres vizsgálat módszerét.

5. Fejlesztés és kísérletezés módszerei
A képzésben résztvevő elsajátítja a fejlesztés és kísérletezés különböző módszereit, a kísérlet optimalizálás és kísérlettervezés módját; teljes faktoros tervezés módját és egyéb alternatívákat.

6. Ellenőrzés módszerei
A képzésben résztvevő elsajátítja az ellenőrzés különböző módszereit, a hibamenetes, bolondbiztos módszereket, a statisztikai folyamatszabályozás módszereit; a Continuous SPC és Attribute SPC módszereket.

7. A hat szigma módszer gyakorlati alkalmazása
A képzésben résztvevő gyakorolja a hat szigma módszer alkalmazását a kiadott feladatok alapján, képes a vállalat működésének feltérképezéséhez alkalmazni, a hibákat megtalálni, a hibák kiküszöbölésére javaslatot tenni.

Jelentkezés