GDPR 2021: Adatvédelem a gyakorlatban

A GDPR Rendelet 2018. május 25-i kötelezően alkalmazandóvá válása után még számos megválaszolatlan kérdés áll a frissen kinevezett DPO-k, a szervezeteknél, cégeknél adatvédelmi feladatokkal megbízott kollégák előtt. Sokszor ezek a kérdések csak a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása során, a felkészülés folyamatában kerülnek előtérbe, gördítenek a továbblépés elé akadályt. Jó néhány esetben a kérdésekre még profi tanácsadó sem tud egyértelmű választ adni. Képzésünk ilyen jogesetek bemutatásával, elemzésével segít megismerni a Hatóság joggyakorlatának irányvonalát. Dokumentációkészítő modulunkon – mivel a Rendelet nem határoz meg minden cégre, szervezetre vagy tevékenységre egységesen használható dokumentációs rendszert, nincsenek mindenre ráhúzható sablonok – különböző példákon, példaszervezeteken keresztül mutatjuk be az adott dokumentumok (Adatkezelési tájékoztatók, Incidenskezelési szabályzat, Adatvédelmi incidens nyilvántartás, Adatkezelések nyilvántartása, Adatkezelési szabályzat stb.) elkészítésének logikáját. Célunk, hogy a hallgatók a Rendelet elvárásainak megfelelő anyagok összeállításához szükséges gondolkodásmódot, módszertant sajátítsák el, hasznosítva azt saját vállalatuknál, szervezetüknél, függetlenül annak formájától, tevékenységétől.

Bővebben…

GDPR az egészségügyben

A GDPR szigorú szabályozást vezetett be a különleges adatokkal kapcsolatban. Az egészségügyi intézmények a legnagyobb adatkezelők, amelyek különleges adatokat kezelnek. A tanfolyam célja, hogy tisztázza az alapfogalmakat, különösen, hogy mely adatok minősülnek egészségügyi adatnak, mi az egészségügyi dokumentáció, szükséges-e hozzájárulást adni az adatkezeléshez, megkaphatja-e az érintett a leleteit? A tanfolyam részletes ismertetést ad arról, hogy milyen jogai vannak az érintettnek az egészségügyi adataival, az egészségügyi adat meddig tárolható, illetve arról, hogy ki férhet hozzá az egészségügyi adatokhoz. Tekintettel arra, hogy különleges adatok felvétele, tárolása történik, kiemelt figyelmet kap az oktatás során az incidens kezelése és az adatbiztonság kérdése, különösen a 2019. és 2020. év elején történő jogszabályváltozásokra.

Bővebben…

GDPR közszolgáltatóknak – Közszolgáltatók adatkezelése

A közszolgáltatók ágazati jogszabályok alapján meghatározott adatokat kezelhetnek, ezen adatok mellett azonban nagyon sok esetben szükséges a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, érdekmérlegelés, illetve a polgári nemperes eljárások során számos olyan adatkezelés történik, amely fokozott adatvédelmi és adatbiztonsági tudást igényel. A közszolgáltatói adatkezeléssel kapcsolatban a tanfolyam a mindennapi adatkezeléseket tárgyalja, kezdve az ügyfélszolgálati adatkezeléstől, egészen a közszolgáltatási szerződés megszűnéséig, figyelemmel a 2019. és 2020. év elején megjelent jogszabályváltozásokra.

Bővebben…

GDPR önkormányzatoknak

Személyes adatok kezelését az önkormányzatok részére csak törvény vagy helyi önkormányzati rendelet írhat elő. A helyi önkormányzatok részére a jogszabályok az adatkezelés mellett, az adatok megfelelő irattározását, irattári terv készítését is előírják. Ezen felül az önkormányzatoknak adatbiztonsági szabályzattal is kell rendelkezniük. A tanfolyam célja, hogy az önkormányzati dolgozók mindennapi munkájukhoz nélkülözhetetlen segítséget kapjanak, figyelemmel arra, hogy számos különleges adat kezelésére is sor kerül, például szociális területen. A képzésen a 2019. és 2020. év elején megjelent jogszabályváltozások részletes elemzése, gyakorlati feladatok megoldása hasznos segítséget nyújt ahhoz, hogy az eddigi adatkezelői gyakorlat naprakész legyen.

Bővebben…

GDPR 2020-2021 változások – aktualizáló képzés

A képzés célja: A GDPR életbelépése óta eltelt időszak tapasztalatainak megosztása, a rendelettel kapcsolatos változások ismertetése. Tematika: GDPR 2019: Az elmúlt egy év tapasztalatai GDPR 2019. salátatörvény elfogadásával kapcsolatos változások munkavállalók adatainak kezelése kamerás megfigyelésre vonatkozó új szabályozás direkt marketing kereskedelmi törvény 2020. év elején életbe lépő salátatörvény legfontosabb változásai közterület kamerával történő megfigyelése önkormányzatokat […]

Bővebben…

Facebook Marketing képzés

A Facebook a legnagyobb közösségi hálózat a világon, aminek ma már több mint 4 millió magyar felhasználója van. Szinte nincs olyan vállalkozás, melynek célközönsége ne lenne megszólítható ezen a médián keresztül. Azonban ahhoz, hogy ebből a hatalmas piactérből profitálhassunk, és a lájkokat, megosztásokat, kommenteket ügyfelekké változtathassuk, a tudatos közösségimédia-stratégia és az eszköz alapos ismerete szükséges.

Bővebben…

Az 50-es törvény (2013. évi L. törvény) képzés

Rövid leírás A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és […]

Bővebben…

IT QUALITY INDEX Expert tanfolyam (angol nyelven)

IT QUALITY INDEX Expert tanfolyam, az IT szolgáltatás globális minőségének objektív meghatározására szolgáló keretrendszer haladó („expert”) fokozatú képzése Rövid leírás: A tanfolyam első részében az IT QUALITY INDEX keretrendszer megismerése van fókuszban. Az IT működésének globális minősítésére szolgáló holisztikus megközelítésű rendszer bemutatásában összevetésre kerül a „szokványos” a működést jellemzően mennyiségi jellemzőkkel minősítő módszerekkel. A résztvevők […]

Bővebben…